Wedstrijdreglement Eindejaarsactie 2021

ww logo oranje

Artikel 1. Organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Handelaars Waregem Winkelstad, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Pand 343 B en ondernemingsnummer BE 0141 013 222. De vzw, verder ook het comité genoemd, organiseert de eindejaarsactie 2021 om de aantrekking van de handelszaken in Waregem te vergroten gedurende de eindejaarsperiode van 2021. Deze organisatie gaat door in samenwerking met de Stad Waregem en WAGSO.


Artikel 2. Wedstrijdmodaliteiten 

Vanaf 2 december tot en met 31 december 2021 kan men deelnemen aan de wedstrijd en kan men middels een kraslot een bedrag in Waregembonnen winnen. Elke handelaars beslist autonoom en soeverein per welke aankoopschijf één of meerdere krasloten aan de klant worden gegeven. Door het krassen van het ontvangen kraslot weet de klant onmiddellijk of hij/zij gewonnen heeft en ook welk bedrag aan Waregembonnen werd gewonnen.

De winnende krasloten kunnen worden ingeruild tegen het gewonnen bedrag aan Waregembonnen in de stadswinkel, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem (balie stadhuis) en dit tot uiterlijk 31 januari 2022. De openingsuren zijn terug te vinden op https://www.waregem.be/adressen/stadhuis-waregem. Na voormelde datum kunnen geen krasloten meer worden ingeruild tegen Waregembonnen.

De gewonnen Waregembonnen zijn geldig tot 30 november 2022 en kunnen tot die datum bij één van de deelnemende handelszaken worden gebruikt om aankopen mee te betalen. De winnaar is zelf verantwoordelijk om de bon tijdig in te ruilen en kan hieromtrent geen enkel verhaal maken tegen de organisatoren of deelnemende handelszaken. 


Artikel 3. Algemeen 

In geval van fraude kan vzw Handelaars Waregem Winkelstad overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer. Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt uitsluitend via e-mail. Het contactadres is citycoach@waregem.be.


Artikel 4. Overmacht / Voorbehoud 

Vzw Handelaars Waregem Winkelstad kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

Vzw Handelaars Waregem Winkelstad behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. 


Artikel 5. Geschillen
 

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met alle punten uit het wedstrijdreglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd. Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie ad hoc beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt. 

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van vzw Handelaars Waregem Winkelstad in het gedrang brengen. In het algemeen wijst vzw Handelaars Waregem Winkelstad elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af. De organisatie kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen of andere onvolkomenheden. 

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. 

De organisatie is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van een kraslot of de ontvangen Waregembonnen. 3 

Iedere betwisting omtrent deze trekking moet per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot gemeld worden op het adres vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343b, 8790 Waregem en dit ten laatste op 11 februari 2022. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. 


Artikel 6. Manier van deelnemen
 

De bedoeling van de eindejaarsactie is het stimuleren van het handelsgebeuren in Waregem Centrum. Iedere handelaar die lidgeld betaalt ten aanzien van de vzw Handelaars Waregem Winkelstad kan gratis deelnemen aan de actie. 

De deelnemende handelszaken worden herkend aan de stickers in de etalages. Krasloten worden random verdeeld onder de deelnemende handelszaken. Elke handelszaak beslist soeverein per welke aankoopschijf of aankoopbedrag één of meerdere krasloten worden meegegeven aan de klant. 

Artikel 7. Verdeling prijzenpot. 

De prijzenpot bestaat uit volgende winnende krasloten: 

  • Winst van 10 euro Waregembonnen: 250 loten 
  • Winst van 25 euro Waregembonnen: 50 loten
  • Winst van 50 euro Waregembonnen: 35 loten
  • Winst van 250 euro Waregembonnen: 10 loten

Er worden 65000 krasloten in omloop gebracht bij de deelnemende handelszaken.
De gewonnen prijs (in waregembonnen) mag niet doorverkocht worden en kan niet omgezet worden in speciën. 


Artikel 8. Consultatie reglement 

Dit reglement is steeds te consulteren en/of op te vragen op de website www.winkeleninwaregem.be of op het adres van vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343b, 8790 Waregem 

Nieuw in Waregem

ww logo oranje

Sint en Piet in Het Pand

DE SINT KOMT NAAR HET PAND
Zaterdag 3 december

Op zaterdag 3 december komt de Sint naar Het Pand! Hij komt niet alleen, ook hoofdpiet en liefst twintig andere van zijn pieten zullen van de partij zijn. Eerst maken ze de zaterdagmarkt op de Zuiderpromenade onveilig, daarna maken ze een vrolijke optocht langs de winkels in Het Pand. Ook de muzikale steltenlooppiet zal er bij zijn, hij haalt gegarandeerd gekke fratsen uit.

Rond 10.30u. installeert de Sint zich op het podium in Het Pand waar hij zal voorlezen uit het Grote Boek. Met een beetje geluk brengt hij ook een berg cadeautjes mee voor de aanwezige kinderen en de handelaars van Het Pand.

Nadien kan je ook nog op de foto met de Sint, zijn pieten, enkele helden en magische figuren die het knotsgekke gezelschap compleet maken. Rond 12.30u. zet de Sint zijn indrukwekkende reis voort naar een volgende bestemming. Hij moet immers nog heel wat kinderen blij maken voor hij weer naar Spanje vertrekt.

Mis de Sint en zijn indrukwekkende gevolg niet tijdens hun doortocht in Het Pand!

Zaterdag 3 december van 10.00u. tot 12.30u. | Het Pand

 

Wintershopping

3 koopzondagen op 4, 11 en 18 december 2022.

2 shoppingweekend met animatie en komst van magische figuren op :

zaterdag 10 december – zondag 11 december 2022

zaterdag 17 december – zondag 18 december 2022

Eindejaarsactie 2022

Kom shoppen in Waregem
en maak kans op een mooie prijs.

Winkelen in Waregem, in overleg met stad Waregem en Wagso, organiseert opnieuw een eindejaaractie.

De actie loopt van 1 december tot en met 31 december 2022.

Anders dan voorgaande jaren zal dit jaar niet alleen gewerkt worden met krasloten maar ook met de digitale Waregem-app.

In totaal zit er opnieuw 8.000 euro aan Waregembonnen in de prijzenpot !

SPECIALE ACTIE

Koop in één van de deelnemende handelszaken en ontvang een kraslot en scan de QR code van de handelaar.
Er is tot € 150 per kraslot te winnen en zelfs tot 1.000 euro via de Waregem-app.

Een deelnemende handelszaak kan je herkennen aan de sticker Wintershopping aan de etalage.
De actie loopt van 1 tot 31 december 2022.
Veel succes !

 

Reglement eindejaarsactie : klik op “Meer info”

 

 

Nieuwspagina

Winkelen in waregem op instagram

ww logo oranje

Contacteer ons

ww logo oranje