Lente shopping in Candy Land

ww logo oranje

De winnaars werden persoonlijk gecontacteerd.

Wedstrijdreglement – Lente shopping 2023

Artikel 1: Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343/B, 8790 Waregem en ondernemingsnummer BE0 141 013 222.  Deze organisatie gaat door in samenwerking met 5  tweedejaars studenten van de Vives Hogeschool Eventmanagement Kortrijk die tijdens de lenteshopping een Candy Land organiseren in Waregem om de aantrekking van de handelszaken in Waregem te vergroten gedurende de lenteshopping 2023.

Artikel 2: Wedstrijdmodaliteiten

De wedstrijd loopt vanaf 11 maart 2023 om 14u tot 11 maart 2023 om 18u. De wedstrijd is gratis en staat los van enige aankoopverplichting.

Prijzen

In totaal zijn er 6 cadeaupakketten te winnen. Elk cadeaupakket bevat producten van de handelaars die behoren tot de Vzw Handelaars Waregem Winkelstad. De prijs kan in geen geval in geld uitbetaald of geruild worden. De prijs is evenmin overdraagbaar op een andere persoon.

Deelname

Iedere fysieke persoon, wonende in België, ouder dan 18 jaar kan deelnemen aan deze Wedstrijd. Per spaarkaart is slecht één geldige deelname mogelijk. Deelname aan de wedstrijd kan fysiek gebeuren via een spaarkaart.

Bepaling van de winnaars

De winnaars worden geselecteerd volgens de volgende criteria:

  • De spaarkaart ingediend voor 11 maart 2023 om 18u met ingevulde contactgegevens.
  • Alle stempels op de spaarkaart verzamelt

Na het afsluiten van de deelnameperiode worden alle spaarkaarten verzameld en worden 6 deelnemers at random gekozen uit alle verzamelde spaarkaarten.

Alle winnende deelnemers worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking. Zonder persoonlijke contactname dient er te worden van uit gegaan dat de deelnemer niet bij de winnaars is weerhouden. De uitnodiging met exact moment van prijsuitreiking wordt meegedeeld in de mail die een deelnemer op de hoogte brengt van zijn winst. Deelnemers die op de prijsuitreiking niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hun prijs komen afhalen tot uiterlijk dinsdag 11 april 2023 in de stadswinkel (Gemeenteplein 2, 8790 Waregem). Daarna vervalt de prijs. Het is de loutere verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn prijs tijdig af te halen. Er is hieromtrent geen enkel verhaal te halen bij de organisator of enige deelnemende handelszaak.

De openingsuren zijn terug te vinden op https://www.waregem.be/adressen/stadhuis-waregem.

Artikel 3: Algemeen

In geval van fraude kan vzw Handelaars Waregem Winkelstad overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt uitsluitend via e-mail. Het contactadres is citycoach@waregem.be.

Artikel 4: Overmacht / voorbehoud

Vzw Handelaars Waregem Winkelstad kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Vzw Handelaars Waregem Winkelstad behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Artikel 5: Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met alle punten uit het wedstrijdreglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd. Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie ad hoc beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van vzw Handelaars Waregem Winkelstad in het gedrang brengen. In het algemeen wijst vzw Handelaars Waregem Winkelstad elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af. De organisatie kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen of andere onvolkomenheden.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

De organisatie is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van een spaarkaart of producten van in de cadeaupakketten.

Iedere betwisting omtrent deze trekking moet per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot gemeld worden op het adres vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343b, 8790 Waregem en dit ten laatste op 15 maart 2023. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 6. Consultatie reglement

Dit reglement is steeds te consulteren en/of op te vragen op de website www.winkeleninwaregem.be of op het adres van vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343b, 8790 Waregem.

Opgemaakt te Kortrijk op 10 maart 2023

Hans Maddelein

Voorzitter vzw Handelaars Waregem Winkelstad.

Nieuw in Waregem

ww logo oranje
Nieuwspagina

Winkelen in waregem op instagram

ww logo oranje

Contacteer ons

ww logo oranje