Eindejaarsactie 2022

ww logo oranje

Eindejaarsactie 2022

Artikel 1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Handelaars Waregem Winkelstad, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Pand 343 B en ondernemingsnummer BE0 141 013 222. De vzw, verder ook het comité genoemd, organiseert de eindejaarsactie 2022 om de aantrekking van de handelszaken in Waregem te vergroten gedurende de eindejaarsperiode van 2022. Deze organisatie gaat door in samenwerking met de Stad Waregem en WAGSO.

Artikel 2. Wedstrijdmodaliteiten

Waregem-app

Vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2022 (hierna de “deelnameperiode”) kan men deelnemen aan de wedstrijd en kan men middels het sparen van Waregempunten in de Waregem-app kansen creëren tot deelname aan de wedstrijd.

De prijzen bestaan uit Waregembonnen, die inruilbaar zijn bij de deelnemende handelaars. Er is in totaal een prijzenpot van 4.000 euro te winnen.  Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar gegevens in de Waregem-app te hebben geregistreerd met een geldig en te traceren emailadres. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker/deelnemer zelf om deze gegevens te verifiëren. Een deelnemer is aldus elke unieke registratie in de Waregem-app, waarbij een geldig, te traceren en bestaand emailadres is aangemeld.

Per aankoop bij een handelszaak bij de leden van Winkelen in Waregem (zie  www.winkeleninwaregem.be) wordt één kans tot deelname aan de wedstrijd bekomen, onafhankelijk van het bedrag van de aankoop. Bij handelszaken die middels de “kiosk-modus” deelnemen aan de Waregem-app, zal slechts 1 Waregempunt per dag (24 uur) kunnen worden bekomen.

Na het afsluiten van de deelnameperiode worden alle Waregempunten verzameld en worden 14 deelnemers at random gekozen uit alle verzamelde Waregempunten. Concreet zal het aantal in de deelnameperiode verzamelde Waregempunten bij de leden van Winkelen in Waregem gelijk zijn aan het aantal mogelijke kansen om als deelnemer bij de wedstrijd te worden aangeduid.

Alle winnende deelnemers worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking. Zonder persoonlijke contactname dient er te worden van uit gegaan dat de deelnemer niet bij de winnaars is weerhouden. De uitnodiging met exact moment van prijsuitreiking wordt meegedeeld in de mail die een deelnemer op de hoogte brengt van zijn winst.

Deelnemers die op de prijsuitreiking niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hun prijs komen afhalen tot uiterlijk dinsdag 31 januari 2023 in de stadswinkel (Gemeenteplein 2, 8790 Waregem). Daarna vervalt de prijs. Het is de loutere verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn prijs tijdig af te halen. Er is hieromtrent geen enkel verhaal te halen bij de organisator of enige deelnemende handelszaak.

De openingsuren zijn terug te vinden op https://www.waregem.be/adressen/stadhuis-waregem.

Een deelnemer (elke unieke ID die via email traceerbaar is in de Waregem-app) kan meerdere deelnamekansen hebben aan de wedstrijd, maar een deelnemer kan slechts 1 prijs winnen.

Krasloten

Vanaf 1 december tot en met 31 december 2022 kan men deelnemen aan de wedstrijd en kan men middels een kraslot een bedrag in Waregembonnen winnen.

Elke handelaars beslist autonoom en soeverein per welke aankoopschijf één of meerdere krasloten aan de klant worden gegeven.

Door het krassen van het ontvangen kraslot weet de klant onmiddellijk of hij/zij gewonnen heeft en ook welk bedrag aan Waregembonnen werd gewonnen.

De winnende krasloten kunnen worden ingeruild tegen het gewonnen bedrag aan Waregembonnen in de stadswinkel, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem (balie stadhuis) en dit tot uiterlijk 31 januari 2023. De openingsuren zijn terug te vinden op https://www.waregem.be/adressen/stadhuis-waregem.

Na voormelde datum kunnen geen krasloten meer worden ingeruild tegen Waregembonnen.

De gewonnen Waregembonnen zijn geldig tot 31 december 2023 en kunnen tot die datum bij één van de deelnemende handelszaken worden gebruikt om aankopen mee te betalen. De winnaar is zelf verantwoordelijk om de bon tijdig in te ruilen en kan hieromtrent geen enkel verhaal maken tegen de organisatoren of deelnemende handelszaken.

Artikel 3. Algemeen

In geval van fraude kan vzw Handelaars Waregem Winkelstad overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt uitsluitend via e-mail. Het contactadres is citycoach@waregem.be.

Artikel 4. Overmacht / Voorbehoud

Vzw Handelaars Waregem Winkelstad kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Vzw Handelaars Waregem Winkelstad behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Artikel 5. Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met alle punten uit het wedstrijdreglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd. Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie ad hoc beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van vzw Handelaars Waregem Winkelstad in het gedrang brengen. In het algemeen wijst vzw Handelaars Waregem Winkelstad elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af. De organisatie kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen of andere onvolkomenheden.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

De organisatie is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van een kraslot of de ontvangen Waregembonnen.

Iedere betwisting omtrent deze trekking moet per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot gemeld worden op het adres vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343b, 8790 Waregem en dit ten laatste op 10 februari 2023. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 6. Manier van deelnemen

De bedoeling van de eindejaarsactie is het stimuleren van het handelsgebeuren in Waregem Centrum. Iedere handelaar die lidgeld betaalt ten aanzien van de vzw Handelaars Waregem Winkelstad kan gratis deelnemen aan de actie.  De deelnemende handelszaken worden herkend aan de stickers in de etalages.

Waregem-app

Alle leden van Winkelen in Waregem zijn automatisch deelnemer aan de wedstrijd, op voorwaarde dat zij ook deelnemen aan de Waregem-app.

De te winnen prijzen via de Waregem-app zijn opgenomen onder artikel 7.

Krasloten

Krasloten worden random verdeeld onder de deelnemende handelszaken. Elke handelszaak beslist soeverein per welke aankoopschijf of aankoopbedrag één of meerdere krasloten worden meegegeven aan de klant.

De te winnen prijzen via de Waregem-app zijn opgenomen onder artikel 7.

Artikel 7. Verdeling prijzenpot.

De volledige prijzenpot is terug te vinden op www.winkeleninwaregem.be.

De prijzenpot bestaat uit een wedstrijd/tombola via de Waregem-app:

  • 2 winnaars van 1.000 euro
  • 2 winnaars van 500 euro
  • 10 winnaars van 100 euro

De prijzenpot bestaat uit volgende winnende krasloten:

  • Winst van 10 euro Waregembonnen: 150 loten
  • Winst van 25 euro Waregembonnen: 30 loten
  • Winst van 50 euro Waregembonnen: 20 loten
  • Winst van 150 euro Waregembonnen: 5 loten

Er worden 65.000 krasloten in omloop gebracht bij de deelnemende handelszaken.

De gewonnen prijs (in waregembonnen) mag niet doorverkocht worden en kan niet omgezet worden in speciën.

Artikel 8. Consultatie reglement

Dit reglement is steeds te consulteren en/of op te vragen op de website www.winkeleninwaregem.be of op het adres van vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343b, 8790 Waregem

 

Opgemaakt te Waregem op 1 december 2022

Hans Maddelein

Voorzitter VZW HANDELAARS WAREGEM WINKELSTAD

 

Nieuw in Waregem

ww logo oranje

Lente shopping in Candy Land

Tijdens de lenteshopping op zaterdag 11 maart kan je je in de centrumstraten volledig laten onderdompelen in de wondere wereld van Candy Land.

Kom tussen 14.00u. en 18.00u. samen aan de levensgrote snoepboom op de Markt en doe mee aan de zoektocht.

Voltooi samen met directeur Drop en Frutella alle opdrachten en wie weet win je een van de zes hoofdprijzen.

Smul zure beertjes, kersen of lolly’s en neem op het einde van de rit een vrolijke familiefoto.

Een heerlijke herinnering, toch?

Heb je op het einde van de dag een volle spaarkaart?

Dan wacht jou gegarandeerd een zoete verrassing!

Ondernemers in de Kijker !

Geniet nog van de januari maand, solden maand.

Bezoek onze handelaars in onze winkelstraten en geniet nog van de vele kortingen !

Winkel – geniet – ontmoet in Waregem Winkelstad.

Eindejaarsactie 2022

Kom shoppen in Waregem en maak kans op een mooie prijs.

Winkelen in Waregem, in overleg met stad Waregem en Wagso, organiseerde een eindejaaractie

De actie loopt van 1 december tot en met 31 december 2022.

Anders dan voorgaande jaren kon je niet alle winnen met de krasloten maar ook met de digitale Waregem-app.

De winnaars zijn persoonlijk per mail verwittigd en mogen hun prijs komen afhalen in de stadswinkel tot en met zaterdag 11 februari 2023.

1000 euro aan Waregembonnen gewonnen door de QR code in te scannen via de Waregem-app bij Corner, a touch of Sportline en Pearle Opticiens Waregem

500 euro aan Waregembonnen gewonnen door de QR code in te scannen via de Waregem-app bij ’t Peerdeke en Purly Fashion

100 euro aan Waregembonnen gewonnen door de QR code in te scannen via de Waregem-app bij Albert Heijn Waregem, Pasta Del Pigro, Standaard Boekhandel, Hema, Chocolate d’Origine Waregem, ’t Bakkerietje, Dampshop, Schoenen Handekyn, Viva Sara Shop, Fotografie Piet Eggermont.

Proficiat aan alle winnaars!  Word jij de volgende keer ook een winnaar? Download onze Waregem-app en doe mee aan onze acties. Het is meer dan de moeite waard.

 

 

Nieuwspagina

Winkelen in waregem op instagram

ww logo oranje

Contacteer ons

ww logo oranje